Bạn muốn sửa chữa nhà nhưng lo lắng chất lượng

Chúng tôi mang đến cho bạn dịch vụ sửa nhà tốt nhất với giá tiền cực kỳ hợp lý. Sự hài lòng của bạn là động lực làm việc của chúng tôi

hành trình hơn 100 năm, qua các chặng của nó. Tầm nhìn chúng ta không còn bị ánsửa chữa nhà ngữ bởi các sự kiện dẫu sửa chữa nhà

sua nha

có là “long trcã lở đất” đến mấy. Bây giờ là lúc, với tầm nhìn ấy, với khoảng cách ấy, chúng ta có thể đánh giá được đúng và sâu những gì đã điễn ra trong lịch sử và lịch sử văn học dân tộc.

Trên độ dài hơn một thế kỷ, việc phân kỳ văii học hiện đại, nếu có một cái mốc lớn cho cả thế kỷ thì đó ỉà năm 1945, năm diễn ra Cách mạng tháng Tám kết thúc chế độ thuộc địa – bán phong kiến để chuyển sang kỷ nguyên dân chủ cộng hòa. Năm mà sự thay đổi của đời sống chính trị, kinh tế, vẫn hóa, xã hội trực tiếp và tức khắc kéo theo sự thay đổi của đời sống văn học, nhưng vẫn trẽn mô hình đã được kiến lập và hoàn thiện sau ngót nửa thế kỷ chuyển động trên con đường hiện đại hóa, trên phạm vi cả nước. Có nghĩa là bước sửa nhà chuyển từ văn sửa nhà

sua nha 2

học trung đại (Hán, Nôm) sang văn học hiện đại (quốc ngữ) đã chính thức diễn ra ở thời điểm chuyển giao giữa hai thế kỷ2.    Trước 1945, văn học hiện đại diỗn ra qua hai giai đoạn. Giai đoạn 1 – mang nội dung giao thời, chuẩn bị cho sự hoàn Ihiện gương mặt hiện đại của văn học dân tộc có độ đài 30 năm, từ 1900 cho đến năm 1930. Đây là giai đoạn có sự tiếp sức của nhiều thế hệ viết – từ thế hệ Nho học như Nguyễn Thượng Hiền, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh… chủ yếu vẫn viết bằng chữ Hán chuyển sang thế hệ vừa Nho học vừa Tây học như Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Phạm Duy Tốn, Hồ Biểu Chánh, Hoàng Ngọc Phách, Tản Đà, Nguyễn Công Hoan… Tính chất chuyển giai đoạn và nội dung giao thời để lại dấu ấn trên mấy thế hệ viết vào những năm hai mươi – tôi muốn xem là một phòng chờ, với các yếu tố tiền trạm, báo hiệu cho sự xuất hiện ba trào lưu văn học từ sau 1930. Với trào lưu lãng mạn I đó là văn xuôi của Tản Đà và Tố Tâm của Hoàng Ngọc Phách. Vối trào lưu hiện thực I đó là các dịch vụ sơn nhà truyện ngắn đầudịch vụ sơn nhà  tiên của Phạm Duy Tốn, Nguyễn Công Hoan. Với trào lưu cách mạng 1 đó là các truyện, ký và Bản án chế độ thực dân Pháp viết bằng tiếng Pháp của Nguyên Ái Quốc ở Paris.

You might also like

Leave a Reply