Chuyện vóí chị ấy sẵng nay qua điện thoại ờ bảo hiểm ô tô

Ấy thế mà chúng nó đã nói vói tôi là sẽ cuói nhau trong một ngày gần đây. Bà Lộ Chi giẫy nẩy người vội hỏi:Bà nói sao? Cưói à? Làm gì có chuyện ấy? Anh Phong chẳng dã di cổng tốc xa rồi. Trước khí n bảo hiểm ô tô thằng Phong nó vồ nhà xin tiồn, lấy làm lạ, bảo hiểm ô tô tôi hỏi thì nó chi cưòi.

Lưong của nó cũng thùa tiôu vặt càn gì phải xin thêm. Thì ra chúng nỏ định kéo nhau vào Nam tổ chức lỗ cưói ỏ trong ấy đấy bà ạ! Thế có ghê không chứ!Mỗi lòi nói. Mồ hôi ưót dẫm lưng áo, bán bảo hiểm ôtô bắt buộc mặt tái xám, bà Lệ Chi dứng bật dậy hấp tấp nói:Tại bán bảo hiểm ôtô bắt buộc sao lại có thể thế được? Thôi,. Bà Lệ Chi như ngưòi bị săn đuổi, vội vàng hấp tấp truóc con mắt ngò vực ranh mãnh của bà Nguyệt. Trưóc khi di, bất giác bà Chi ngưóc nhìn lên đàu tủ. Chiếc bình cổ đập ngay vào mắt bà và trên khuôn mặt từ bi của pho tượng bà thoáng nhận ra đức Phật đang mim cưòi. Phải chằng thần Phật đã trùng phạt ta! – Bà Lệ Chi thầm nghĩ, cảm thấy toàn thân lạnh run. Vừa vồ đến nhà, thì cũng gặp Thanh Hà đi làm ve, bà Lệ Chi vội bảo con:Thanh Hà này, con di gọi điộn ngay cho bác Phúc.

Bà Lệ Chi gắt:Thì mẹ bào hỏi xem con ,an có trôn ấy khổng, hay theo thằng Phong vào trong Nam rồi. Thanh Hà bột eưòi, kồu lốn: Mẹ nói cái gì mà lạ thế? Con vừa nổi chuyện vóí chị ấy sẵng nay qua điện thoại ờ. Chị ấy báo là đã nhận duọe quyết định, trưỏc khi di cổng tác sẽ vồ Ihãm nhà. Con không hiổu tại sao mẹ lại nghĩ sai vồ con gái mẹ như thế? ~~Theo thằng Phong” mc nói con buồn cười quá!Lúc này bà. Thanh Hà nói đúng, con bán bảo hiểm ô tô Lan không thổ bán bảo hiểm ô tô có hành động nha thế được. Bà tin chắc mẹ Phong chi dịnh dọa bả mà thôi.

Suốt từ lúc bà Chi ra vồ, bà Nguyệt cứ nghĩ nát óc về thái độ lạ lùng của bà ấy. Tại sao bà ta lại cố tình cấm đoán việc kết hôn của con? Hình như bà ta dốn đây dể hỏi ỏng Hùng chứ không phải. Chuyện gì vậy? Hai ngưòi có quen biết nhau chăng? Từ bao giò? Cuối cùng bà quyết định tối nay sẽ buộc chồng phài làm. Cơm nước, thu don xong hà di lỏn gác.

You might also like

Leave a Reply