Trà Chanh Quán – mạng xã hội giải trí đang thu hút teen hiện nay

Ngoài chức năng mạng xã hội, Trà Chanh Quán còn các game dân gian vô cùng thú vị cho người chơi thỏa sức giải trí cùng bạn bè: Ca rô, Đường lên đỉnh Olympia

các lang đạo nhận quà. Thế là Đinh Công Xuân bảo thằng cẩn đi thổi xôi, mổ tra tranh quan online gà ăn tra tranh quan online

tra chanh quan

uống. Các thứ làm xong, Xuân bảo thâng cẩn chia xôi thịt ra làm đôi, ăn trước một phần còn một phần lấy lá chuối gói lại. Không ai biết ý định của Xuân thế nào. Mãi quá trưa, khỉ ăn uống đã xong, Xuân mới tiết lộ kế hoạch phá trại. Xuân vừa nói xong cúng là lúc Ngạn giám thị trại giam và đội trưởng cảnh vệ đi uống rượu ở nhà Đinh Công Thân về. cả hai đều say ngất ngưởng. Thấy Ngạn và đội trưởng cảnh vệ về, Đinh Công Xuân ra hiệu cho thằng cẩn đi ra cổng trại nói chuyện vối tên cảnh vệ đang cầm súng đứng gác. Khi Ngạn và tên đội trưởng cảnh vệ đến giữa sân trại, bọn đàn em của Đinh Công Thân nấp ở bên ngoài liền nổ súng bắn chết cả hai. Nhanh như chớp, thằng cẩn rút dao đâm chết tên cảnh vệ gác cổng, cướp súng bân chết những tên ở gần. Lực lượng của Đinh Công Thân từ bên ngoài ùa vào đốt cháy tất cả trại giam, bắt sống những tên cảnh vệ Việt Minh còn lại. Hơn tai iga mien phi một trăm tai iga mien phi

iga

tù thường phạm nhân dịp ấy đều phá trại giam rồi chạy trốn. Dân xóm gần trại giam thấy lửa cháy đều chạy đến đông lắm. Nhưng thấy Đinh Công Xuân đứng đấy, ai cũng sợ không dám vào dập lửa. Chờ cho cả khu trại giam cháy thành tro, Đinh Công Xuân cho lập bàn cúng. Cúng xong, Xuân sai dẫn ba tên cảnh vệ. Việt Minh ra, bât quỳ trước bàn cúng rồi bắn chết. Xuân bắt dân các xóm đi lấp các đường núi để chặn Việt Minh tấn công lên. Xuân còn dọa dân các xóm, hễ ai đi theo Việt Minh sẽ bị xử bắn như mấy tên cảnh vệ vừa rồi .

Sẩm tối, Đinh Công Thân mới dẫn Xuân và các lang đạo lên nhà Bía ở Yên Thượng .

Kế hoạch phá trại giam của Đinh Công Xuân táo bạo và đạt kết quả tai game farmery mien phi không ngờ. tai game farmery mien phi Xuân chỉ lầm ở chỗ trên đường rút chạy. Lẽ ra phải tìm đường ra Phương Lâm gặp quân đội Pháp thì Xuân lại cho rút lên núi cao vì đã quá tin vào những con đường núi đã được dân lấy gỗ, lấy đá lấp kín để chặn Việt Minh lại. Nào ngờ, Việt Minh vẫn lên Yên Thượng

You might also like

Leave a Reply