“Trong hoàn cảnh này thì khá ngon” ban nokia 8800

‘Nghe ông ta nói vậy sẽ có nhiều ý nghĩa với dì,’ bà nghĩ. “Ta phải đi nằm,” Dì Lillian nói khi họ về đến nhà. “Dì có đói không?” Sarah hỏi bà cụ. “Không,” Dì Lillian vừa đi về phòng vừa trả lời. ‘Chúa ơi, xin hãy giúp dì qua dược chuyện này,’ Sarah
nhìn theo Dì Lillian cầu nguyện. Khi Dì Lillian trở ra thì đã xế chiều. Bà cụ ăn rồi trở về phòng. Sarah ghé vào thăm bà cụ trước khi đi ngủ. Dì Lillian nằm ngủ rất thanh thản với cuốn Kinh thánh trong tay.

ị Bữa sáng Vertu chính hãng hôm sau, Dì Lillian xin lỗi Sarah vì đã bỏ Vertu chính hãng đi ngủ suốt từ chiều. “Dì ngủ có ngon không?” Sarah hỏi bà cụ. “Trong hoàn cảnh này thì khá ngon”.

I Họ vừa Vertu Constell Ostrich da đà điểu màu xanh nhạt cũ ăn sáng xong thì chuông cửa reo Vertu Constell Ostrich da đà điểu màu xanh nhạt cũ . I “Không biết ai thế nhỉ,” Dì Lillian nói.

“Để ta ra,” Bà cụ
I phẩy tay bảo Sarah ngồi xuống. “Con mở cũng được mà,” Sarah đề nghị. “Không, con ạ, ban nokia 8800 để ban nokia 8800 ta mở. Đây là việc ta vẫn luôn làm khi không có con ở đây,” bà cụ mỉm cười nói rồi bước ra cửa Bà cụ nhìn qua lỗ. “Ai đấy?” bà cụ hỏi to.

“Tôi là người của UPS, tôi có bưu phẩm cho bà Lillian,” tiếng một thanh niên vang lên từ ngoài cửa. Dì Lillian mở cửa ký nhận bưu phẩm.

You might also like

Leave a Reply